Skip to content

Omanikuinseneriteenused ja projektijuhtimisteenused

Energeetikasektori investeerimisprojekte, nagu päikese- ja tuuleelektrijaamad, soojuse ja elektri koostootmisjaamad, soojuselektrijaamad, katlamajad, õlitootmis- ja rafineerimistehased jms, teostatakse tavaliselt kahel erineval viisil:

 • EPC (Engineering, Procurement, Construction) – peatöövõtu meetod, kus võtmed kätte tarne eest vastutab üks peatöövõtja;
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) – projektijuhtimise meetod, kus professionaalne projektijuhtimise konsultant juhib projekti tellija nimel.

EPC meetodi puhul sõlmib klient või projekti arendaja käivitusvalmis käitise ehitamiseks võtmed-kätte lepingu. Klient saab oma riske minimeerida ja protsessi kontrollida, rakendades erinevate distsipliinide järelevalves kogenud omanikuinseneri, et tulemus oleks lepingutingimustele vastav. Samas peab tellija arvestama sellega, et peatöövõtja-poolsed riskid kajastuvad projekti maksumuses.

EPCM meetodi puhul palkab klient projektijuhtimise konsultandi, kes abistab teda erinevate lepingute sõlmimisel (näiteks koostootmisjaama puhul võib olla ca 50 erinevat lepingupaketti), tööde koordineerimisel objektil, ehitusjärelevalve distsipliinide ja ehitustööde juhtimisel kogu projekti vältel. Peamine rinevus EPC-ga seisneb selles, et kõik projektiga seotud riskid kannab klient ise, mis alandab projekti maksumust ca 10-15% võrreldes EPC mudeliga.

Nomine Consult’il on kogemusi mõlema meetodi kasutamisest.

Hankenõustamine

Hoolitseme selle eest, et meie poolt korraldatavatele hangetele laekuvad võrreldavad, asjakohased ja soodsad pakkumused. Hangetega tegelemine koosneb tavaliselt mitmest osast, mis tellitakse kõik koos või ka eraldi:

 • hangete planeerimise nõustamine;
 • võimalike pakkujate leidmine;
 • pakkumisdokumentide koostamine (sh riigihangetele);
 • laekunud pakkumiste võrdlemine, suhtlus pakkujatega ja parima pakkumise väljaselgitamine;
 • osalemine lepingu läbirääkimistel;

Meie kogemused võimaldavad klientidel osta seda, mida nemad soovivad, mitte seda, mida töövõtja soovib müüa.

Projektdokumentatsiooni kontroll ja ekspertiis

Vaatame läbi projekteerija poolt esitatud ehitusdokumentatsiooni, kontrollime seadmete ja toodete vastavustunnistusi ning hindame alltöövõtjate pädevust.

Omanikujärelevalve teenused töömaal

Teostame töömaal omanikujärelevalvet kõigi oluliste distsipliinide (tsiviil-, keevitus-, mehaanika-, elektri-, I&C, HSEQ ja muu) lõikes, osaleme töömaa koosolekutel, jälgime lepingu täitmist ja projekti üldist edenemist ning anname kliendile perioodiliselt aru töömaal toimuvast.

Garantiiperioodi järelevalve

Jälgime, et kõik tuvastatud puudused kõrvaldatakse kokkulepitud aja jooksul, koostame garantiiperioodi raportid ja teostame garantiitööde järelevalvet.

Projektijuhtimisteenused

Projektijuhtimisteenus hõlmab kogu projekti juhtimist koos kõigi või osa ülalnimetatud teenustega, millised on kohandatud vastavalt kliendi nägemusele ja soovidele.

Panga inseneri teenused

Panga inseneri teenused hõlmavad kõiki või osa ülalnimetatud teenuseid, millised on kohandatud vastavalt panga või laenuandja soovidele.

 • Kaunas 24 MWel/70 MWth prügipõletuse + biomassi elektri- ja soojuse koostootmisjaam, Leedu, EPCM teenused (osaliselt);
 • Vägari torrefitseeritud pelletite tehas (157 000 t/a), Eesti, töömaa juhtimine ja ehitusjärelevalve;
 • Auvere 300 MWel põlevkivi+biomassi elektrijaam, Eesti, omanikuinseneriteenused (osaliselt);
 • Iru 17 MWel/50 MWth elektrijaama prügipõletusbloki omanikuinseneriteenused, Eesti;
 • Klaipeda 20 MWel/50MWth prügipõletuse+biomassi koostootmisjaam, Leedu, EPCM teenused (osaliselt);
 • Lithuanian Power Plant 445 MWe CCGT projekt, Leedu, omanikuinseneriteenused (osaliselt);
 • Kiisa 250 MWel avarii-reservelektrijaam, Eesti, omanikuinseneriteenused.

Kontakt

Eestis:          Jüri Alasi                         jyri.alasi@nomineconsult.com

Leedus:       Gintvilė Žvirblytė          gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top