Skip to content

Eel- ja tasuvusuuringud

Eel- ja tasuvusuuring on iga energiasektori arendusprojekti lahutamatu osa. Erinevate lahenduste majandusliku sisu väljaselgitamiseks kasutatakse tasuvusarvutusi, millel on määrav roll projekti väljatöötamise käigus erinevate tehniliste kontseptsioonide või lahendusvõimaluste vahel valikute tegemisel.

 • LNG ujuvterminali eeluuring. Konfidentsiaalne klient, Eesti, 2021;
 • Avaliku sektori hoonete soojustuse renoveerimise eeluuring Kamijanske linnas Ukrainas, NEFCO FUTF, Soome, 2020;
 • Kavandatava Harku serveripargi heitsoojuse kasutusvõimaluste eeluuring, MCF Estonia OÜ, Eesti, 2019;
 • Prügipõletus-koostootmisjaama eeluuring linna jaoks Lätis, Fortum Latvia SIA, Läti, 2019;
 • Kavandatava pumphüdroelektrijaama eeluuring. Eesti Energia AS, Eesti, 2018.

Tehnilise kontseptsiooni väljatöötamine

Tehniline kontseptsioon on iga energiasektori projekti arendamise olemus. Sellise kontseptsiooni, mida mõnikord nimetatakse ka eel-eel-uuringuks, väljatöötamise mõte on luua ja kirjeldada võimalikke tehnilisi lahendusi, et määrata päikese-, tuule- või tavaelektrijaama, katlamaja, tööstusettevõtte või mõne muu objekti põhiparameetrid. Õigeaegne ja hästi koostatud tehniline kontseptsioon säästab järgmiste arendusetappids kulusid märgatavalt.

 • Pärnu koostootmisjaama alternatiivsete kütuste koospõletamise tehnilise kontseptsiooni väljatöötamine, Fortum Eesti AS, Eesti, 2020;
 • Broceni biokütusel koostootmisjaama “saarena” töötamise tehnilise kontseptsiooni väljatöötamine, Nelja Energia AS, Läti, 2018;
 • Prügipõletus-koostootmisjaama tehniliste alternatiivide väljatöötamine. Fortum Latvia SIA, Läti, 2018;
 • Kavandatava Paldiski pumphüdroelektrijaama tehnilise kontseptsiooni ülevaatus, Energiasalv Pakri OÜ, Eesti, 2017;
 • Madala kalorsusega tööstusliku jääksoojuse kasutamise tehnilise kontseptsiooni väljatöötamine, Eesti Energia AS, Eesti, 2016.

Energiakasutuse arengukavad, turu-uuringud ja analüüsid

Energiakasutuse arengukava või kliima- ja energiakava nii ettevõtte, kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasandil annab tervikliku ülevaate hetkeseisust ning sätestab arengueesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused otsustustasanditele. Oleme erinevate uuringute raames hinnanud piirkondlikke kütuseressursse, energiaturu korraldust, õiguslikku tausta, arenguperspektiive ja turupotentsiaali, investeerimisprioriteete ja ärivõimalusi ning kõigi nende seotust kliimaambitsioonidega. Enamjaolt on tegemist nö rätsepatööga vastavalt kliendi erisoovidele.

 • Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine (koostöös Consultare OÜ-ga), Eesti, 2022;
 • Keila linna vesiniku teekaardi koostamine, Kuninglik Hollandi Saatkond Eestis ja Keila Linnavalitsus, Eesti, 2021;
 • DG REGIO Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2000-2013 toetatud suurprojektide järelhindamine, Eesti, 2019;
 • Kavandatava päikeseelektrijaama majandusnäitajate analüüs, konfidentsiaalne klient, Eesti, 2018;
 • Kaugkütteseadme tehniline uurimine Eesti elektrijaamas, Enefit Energiatootmine AS, Eesti, 2018;
 • Turu-uuring B-2-B klientide leidmiseks kaugküttesektoris, konfidentsiaalne klient, Eesti, 2018.

Energiaauditid

Energiaaudit on süstemaatiline protseduur, mis annab adekvaatse arusaamise olemasolevast energiakasutusest, määratleb faktorid, millised mõjutavad energiatarbimist ning määratleb ja järjestab tasuvad energiasäästuvõimalused. See võib sisaldada ka protsessi või süsteemi, et vähendada sisenevat energiahulka ilma, et see mõjutaks negatiivselt väljundit. Äri- ja tööstuskinnisvara ja -protsesside puhul on energiaaudit esimene samm energiakulude ja süsiniku jalajälje vähendamise võimaluste väljaselgitamisel. Viime läbi nii suurettevõtete energiaauditeid kui ka ressursiauditeid.

 • Kaamos Group OÜ suurettevõtte energiaauditi koostamine, Eesti 2022;
 • Leonhard Weiss OÜ suurettevõtte energiatarbimise aruande koostamine, Eesti, 2021;
 • Premia külmhoone energiaauditi koostamine, Eesti,  2020;
 • ABB Estonia suurettevõtte energiaauditi koostamine, Eesti, 2019;
 • G4S Estonia suurettevõtte energiaauditi koostamine, Eesti, 2019;
 • Eesti Liinirongid (Elron) suurettevõtte energiaauditi koostamine, Eesti, 2019.

Tehniline due diligence

Energiasektorisse investeerimine eeldab riskide head mõistmist. Tehniline due diligence on peamine riskijuhtimise tööriist, mis aitab enne teadliku otsuse tegemist tuvastada ühinemise, jagunemise või omandamisega seotud investeeringu piirangud ja võimalused. Tehnilist due diligence’i tehakse tavaliselt koos keskkonna-alase ning vajadusel ka ohutusalase due diligence’iga ning selliste teenuste ulatus kohandatakse vastavalt iga kliendi soovidele ja vajadustele.

 • Laiendatava serveripargi tehniline due diligence, konfidentsiaalne klient, Läti, 2022;
 • Kavandatava päikeseelektrijaama tehniline due diligence, konfidentsiaalne klient, Eesti 2021;
 • Katlamajade ja kaugküttevõrgu tehniline ja keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne klient, Eesti, 2020;
 • Eri tüüpi katlamajade ja kaugküttevõrkude tehniline ja keskkonna-alane due diligence, konfidentsiaalne klient, Eesti, 2019;
 • Biokütusel koostootmisjaamade, biogaasijaamade ja elektrituulikuparkide tehniline due diligence Eestis, Lätis ja Leedus), konfidentsiaalne klient, 2018;
 • Koostootmisjaamade, katlamajade ja kaugküttevõrkude tehniline due diligence,konfidentsiaalne klient, Läti 2017.

Kontakt

Eestis:        Jüri Alasi                           jyri.alasi@nomineconsult.com

Leedus:     Gintvilė Žvirblytė            gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top