skip to Main Content

Aplinkosauga

Nuo pat įkūrimo dienos,  UAB “AF-Consult”, kuri yra UAB “Nomine Consult” pirmtakė, savo klientams siūlo išsamias konsultacijas aplinkosaugos srityje. Pradėję dirbti išskirtinai su energetikos objektais paslaugas išplėtėme ir dabar jas teikiame labai įvairiems užsakovams nepriklausomai nuo jų veiklos. Mes atliekame įvairias aplinkosaugines studijas, oro taršos, triukšmo skaičiavimus, poveikio aplinkai vertinimus (PAV), poveikio visuomenės sveikatai vertinimus (PVSV), planų ir programų strateginius poveikio aplinkai vertinimus (SPAV) bei ruošiame paraiškas TIPK leidimams ir taršos leidimams gauti ir kt.

 

Teikiamų paslaugų spektras:

  • Visos apimties PAV, projektų, planų, programų SPAV.
  • Aplinkosauginis auditas (EDD), aplinkosauginiai leidimai.
  • Oro taršos modeliavimas (AERMOD View licenzija).
  • Kvapų modeliavimas (AERMOD View licenzija).
  • Triukšmo modeliavimas(CadnaA licenzija).
  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV licenzija).
  • Aplinkosauginė techninių projektų dalis.
  • CO2 verifikavimo, monitoringo paslaugos.
  • Kitos aplinkosauginės konsultacinės paslaugos.
  • Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo ir šešėlių modeliavimas (windPRO licenzija)

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top