skip to Main Content

Aplinkosauga

Nuo pat įkūrimo dienos UAB “Nomine Consult” savo klientams siūlo išsamias konsultacijas aplinkosaugos srityje. Pradėję dirbti išskirtinai su energetikos objektais paslaugas išplėtėme ir dabar jas teikiame labai įvairiems užsakovams nepriklausomai nuo jų veiklos. Mes atliekame įvairias aplinkosaugines studijas, oro taršos, triukšmo skaičiavimus, poveikio aplinkai vertinimus (PAV), poveikio visuomenės sveikatai vertinimus (PVSV), planų ir programų strateginius poveikio aplinkai vertinimus (SPAV) bei ruošiame paraiškas TIPK leidimams ir taršos leidimams gauti ir kt.

Teikiamų paslaugų spektras:

 • Anglies dvideginio (CO2) pėdsakas ir veiklos tvarumas;
 • Visos apimties PAV, projektų, planų, programų SPAV;
 • Aplinkosauginis auditas (EDD), aplinkosauginiai leidimai;
 • Oro taršos modeliavimas (AERMOD View licenzija);
 • Kvapų modeliavimas (AERMOD View licenzija);
 • Triukšmo modeliavimas(CadnaA licenzija);
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV licenzija);
 • Vėjo elektrinių skleidžiamo triukšmo ir šešėlių modeliavimas (windPRO licenzija);
 • Aplinkosauginė techninių projektų dalis;
 • Kitos aplinkosauginės konsultacinės paslaugos;
 • CO2 verifikavimo, monitoringo paslaugos.

Anglies dvideginio (CO2) pėdsakas ir veiklos tvarumas

Klimato kaitos stabdymas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas ir veiklos tvarumas yra svarbūs kiekvienai įmonei ar organizacijai, kuri šiais laikais siekia prisidėti prie kovos su klimato kaita ir išlikti konkurencinga tiek pasauliniu, tiek ir vietiniu lygiu.

CO2 pėdsakas yra vienas iš būdų įvertinti savo veiklos poveikį aplinkai, o ypač klimato kaitai. Savo klientams padedame apskaičiuoti įmonės ar organizacijos CO2 pėdsaką, atlikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) inventorizaciją, skaičiuoti ŠESD emisijas pagal tarptautinius standartus bei metodikas. Kartu su klientais numatome tikslus bei padedame parengti veiksmų planą neutralumo klimato atžvilgiu bei atitinkamų aplinkosauginių tikslų siekimui.

Padedame įmonėms ar organizacijoms apskaičiuoti bei parengti CO2 pėdsako ataskaitų auditus, kurių metu vertiname metodiką, programas ir skaičiavimų pagrindinių duomenų teisingumą bei pateikiame rekomendacijas ataskaitų teikimo skaidrumui ir tobulinimui.

 • Rygos Satikme (Rygos viešasis transportas) CO2 pėdsako skaičiavimas pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą, Latvija 2022 m.
 • CO2 pėdsako skaičiavimas įmonėms Jalajälg AS, Sportland Eesti AS, Fifaa AS pagal Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą, Estija, Latvija ir Lietuva 2021-2022 m.
 • Verslo planas, siekiant neutralumo klimatui, atitinkamų CO2 emisijų mažinimo priemonių nustatymas ir grynasis nulinis CO2 kiekis energetikoje (klientų konfidencialumas, maisto pramonė), Estija, Latvija ir Lenkija, 2021–2022 m.
 • Talino miesto ir jo artimiausių savivaldybių ŠESD inventorizacija 2019 m.
 • Estijos skalūnų naftos gavybos CO2 emisijų skaičiavimo metodika, KeM 2017–2018 m.
 • Ekspertų nuomonė dėl Estijos skalūnų naftos anglies emisijos faktorių naudojimo ir Estijos skalūnų naftos CO2 emisijų skaičiavimo metodikos gairės. KeM 2017-2018 m.

Nomine Consult OÜ

Tallinn office:
Akadeemia tee 21/4
12618 Tallinn, Estonia
Phone: + 372 605 3150
info.ee@nomineconsult.com

Võru office:
Oja tn 1
65609 Võru, Estonia
Phone: + 372 782 8230
info.ee@nomineconsult.com

Nomine Consult UAB

Vilnius office:
J. Tumo-Vaižganto g. 8-1
LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 210 7210
info.lt@nomineconsult.com

Back To Top