Teenused

Omanikuinseneri teenused

Suurte energeetika investeeringuprojektide (elektrijaamad, katlamajad, koostootmisjaamad, õlitootmine jms) läbiviimiseks kasutatakse tavaliselt kahte erinevat meetodit:

  1. EPC (Engineering, Procurement, Construction), eesti keeles peatöövõtu meetod;
  2. EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), eesti keeles projektijuhtimise meetod (projekteerimine, hankimine ja ehitusjuhtimine).

Esimesel juhul sõlmib arendaja nö võtmed-kätte lepingu kavandatu valmisehitamiseks. Oskusliku lepingu sõlmimisega minimeerib tellija oma riskid ning eri distsipliinide omanikuinseneri rakendamisega hoiab kogu protsessil silma peal ning võib olla kindel, et ta saab lepingu tingimustele vastava lõpptulemuse. Samas tuleb tellijal arvestada sellega, et peatöövõtja võetavad riskid kajastuvad lepingu maksumuses.

Teisel juhul palkab tellija projektijuhtimiskonsultandi, kes abistab teda eri lepingute sõlmimisel (koostootmisjaama puhul näiteks ca 50 lepingupaketti), tööde omavahelisel koordineerimisel, ehitusjärelevalvel ning kogu projekti üldjuhtimisel. Erinevus esimese variandiga seisneb selles, et kogu projekti õnnestumise risk jääb tellija enda kanda, samas aga kogu projekti maksumus kujuneb ca 10-15 % soodsamaks kui esimesel juhul.

 

 

 

Külgpaneeli navigatsioon